Modernizacja budynku 13 - kondygnacyjnego na funkcję mieszkalną (dawny budynek biurowca "FAMOR") w Bydgoszczy przy ul. Kaszubskiej - projekt i nadzór autorski.

Rozbudowa zakładu "NEUPACK" w Bydgoszczy przy ul. Równej 2 - ETAP 2, 3 i 4 - nadzory jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Renowacja i wzmocnienia w starych budynkach po Zakładach Mięsnych w ramach projektu "Focus Park" przy ul. Jagiellońskiej 41-47 (4 budynki z cegły) - projekt i nadzór autorski.

Wzmocnienie konstrukcji dachu i wymiana całego pokrycia dachowego na budynku Kościoła p.w. Zwiastowania N.M.P. w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 24 - kierownik budowy.

Nadzór przy rozbiórce wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku węzeł Stryszek – węzeł Białe Błota w km ~50+660,00 w miejscu nowoprojektowanego wiaduktu WD-4.

Modernizacja mazutowni w EC II Bydgoszcz polegająca na budowie stalowego zbiornika na mazut - kierownik budowy.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Kłecku - projekt i nadzór jako inspektor nadzoru.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Racocie - projekt i nadzór jako inspektor nadzoru.

+